Latest 1.0.9
Homepage https://github.com/hackenbruder/govdata-ios
License MIT
Platforms ios 8.0, requires ARC
Dependencies AFNetworking
Frameworks SystemConfiguration
Authors

GovData iOS SDK

Oficiální SDK pro iOS a OSX.

Build Status

Instalace

CocoaPods

SDK nainstalujete standardním příkazem:

pod install govdata

Pro správnou funkci statické knihovny je potřebná správná konfigurace Xcode projektu pro CocoaPods včetně správných cest ke hlavičkovým souborům a konfigurace build Targets. Knihovna je pokryta automatizovanými testy.

Jedinou závislostí SDK je síťová knihovna AFNetworking.

Konfigurace

SDK je dodáváno předkonfigurované jako demo s příslušným klíčem a limity. Tuto konfiguraci je možné využít k otestování naší služby a při vývoji vaší aplikace.

Konfigurace SDK se provádí voláním metody init na objektu GovData:

const GovData * govdata = [[GovData alloc] init];

nebo pro produkční použití pomocí stage a klíče:

const GovData * govdata = [[GovData alloc] initWithConfig:@"<stage>" key:@"<hodnota>"];

Použití

Jednoduché hledání

Vyhledání subjektu v obchodním rejstříku pomocí metody findEntityByNumber:

[govdata findEntityByNumber:(const NSString *) number success:(GDEntityResponse) success failure:(GDErrorResponse) failure];

Příklad vyhledávání:

GDErrorResponse failure = ^(const GDError * error) {
  NSLog(@"%@", error.localizedDescription);

  //handle error
};

GDEntityResponse success = ^(const GDEntity * entity) {
  //handle entity
};

[govdata findEntityByNumber:@"00006947" success: success failure: failure];

Podrobnější příklad můžete najít zde.

Geoprostorové hledání

Vyhledání subjektů pomocí GPS souřadnic a rádiusu metodou findEntitiesByGeo:

GDSearchResponse success = ^(const GDSearchResults * results) {
  //handle search results
};

[govdata findEntitiesByGeo:@50.08915042002743 longitude:@14.407195183397297 radius:@100 page:@1 success: success failure: failure];

Dokumentace

Dokumentace objektů v SDK se připravuje. Dostupné objekty a jejich metody si můžete prohlédnout v Testech.

Licence

MIT

Latest podspec

{
  "name": "GovData",
  "version": "1.0.9",
  "summary": "GovData iOS SDK",
  "homepage": "https://github.com/hackenbruder/govdata-ios",
  "platforms": {
    "ios": "8.0"
  },
  "license": {
    "type": "MIT",
    "file": "LICENSE.md"
  },
  "source": {
    "git": "https://github.com/hackenbruder/govdata-ios.git",
    "tag": "1.0.9"
  },
  "authors": {
    "Richard Hackenbruder": "[email protected]"
  },
  "source_files": "GovData/**/*.{h,m}",
  "public_header_files": "GovData/**/*.h",
  "frameworks": "SystemConfiguration",
  "requires_arc": true,
  "resource_bundles": {
    "GovData": [
      "GovData.strings"
    ]
  },
  "dependencies": {
    "AFNetworking": []
  }
}

Pin It on Pinterest

Share This