Latest 0.5.9
Homepage https://github.com/cagricolak/Bumerang
License MIT
Platforms ios 9.0
Frameworks UIKit, Foundation
Authors

Bumerang Logo

Birinci sınıf Swift ile hazırlanmış HTTP haberleşme kütüphanesi

CI Status
Version
Documentation
License
Platform
İndirme
Twitter

Özellikler

 • [x] Sunucuya parametresiz istek göndermek
 • [x] Sunucuya parametreli istek göndermek
 • [x] İstekler için HTTP istek metodları desteği, GET,POST,PUT,DELETE
 • [x] Sunucudan resim indirme isteği

Gereksinimler

 • iOS 8+
 • tvOS 9.0+
 • watchOS 2.0+
 • Swift 3.0+
 • XCode 8.1+

İletişim

 • Soru sormaya ihtiyacınız varsa BTSoru üzerinden ‘bumerang’ etiketiyle sorunuzu sorabilirsiniz.
 • Genel bir yardıma ihtiyacınız varsa yine BTSoru‘u kullanabilirsiniz.
 • Bir hata bulursanız, ‘open issue’ kullanınız.
 • Yeni bir özellik eklenmesini isterseniz yine ‘open issue’ kullanınız.
 • Elinizi projeye bulaştırmak ve geliştirmeye yardımcı olmak isterseniz pull request’i kullanınız.

Kurulum

Sisteminizde Cocoapods yöneticisi kurulu değilse aşağıdaki kodu Terminal kullanarak yazıp çalıştırınız.

$ gem install cocoapods

Kurulum tamamlandıktan sonra Terminal’de cd ProjeDosyanızın yolunu belirtip klasörün içine geliniz, daha sonra aşağıdaki komutu çalıştırınız

pod init

Proje klasörünüzde oluşturulan pod dosyasını XCode ile açınız ve yazınız:

target 'MyApp' do
 pod 'Bumerang'
end

daha sonra proje klasörünüzü işaret eden Terminal’i kullanarak aşağıdaki komutu yazınız ve yükleme işleminin bitmesini bekleyiniz: daha fazla CocoaPods ile alakalı bilgi edinmek için resmi sayfasını ziyaret ediniz.

pod install

Kullanım

Sunucuya parametresiz istek göndermek
import Bumerang

Bumerang.JSONRequest(method: .GET, 
           url: "http://jsonplaceholder.typicode.com/users", handler:{ (gelenVeri, sunucuYanıtKodu) in

      // gelenVeri..
}

import ile Bumerang’ı kullanmak istediğiniz sınıfa dahil ediniz ve daha sonra JSONRequest sınıf metoduna çağrıda bulunun. JSONRequest metodunun ilk parametresi istek tipinin hangi metod olacağını belirler, .GET ve .POST HTTP metodlarını kullanabilirsiniz.

Sunucuya yapacağınız parametreli ve parametresiz istek gönderimleri henüz .GET ve .POST metodlarını desteklemektedir.

Bir diğer parametre olan url parametresine string tipinde url adresini vermelisiniz bu bilgiler verildikten sonra metod size gelenVeri ve sunucuYanıtKodu olarak kullanımınıza sunmaktadır. Bunlardan gelenVeri sunucunun isteğiniz sonucunda döndürdüğü json nesnesidir ve gelenVeri ismi örnek olarak verilmiştir istediğiniz bir ismi yerine kullanabilirsiniz. Sunucu yanıt kodu isimli dönüş parametresi ise sunucunun size döndürdüğü HTTP yanıt kodudur yine bu parametreninde ismini isteğinize göre verebilirsiniz.

bakınız:

Sunucuya Parametreli istek göndermek
let parametreler:Parametreler = ["String":Any]

let serverURL         = "URL Adresi"

Bumerang.JSONRequestWithParameters(method: .GET,
                  url: serverURL,
                  parameters: parametreler, handler:{(gelenVeri,sunucuYanıtKodu) in
       // gelenVeri..  
})

Sunucuya parametreli istek gönderme parametresiz istekte bulunmanın aynı açıklama bilgilerini içerir bir farklar o da parametrenin açıklanmasıdır, parametre string anahtar ve herhangi bir değer anlamına gelen Any ile dizi şeklinde oluşturulur isterseniz yerleşik Parametreler tipini kullanarak yazım hatasını önleyebilirsiniz. İstek yapacağınız metod JSONRequestWithParameters olmalıdır ilk iki parametre parametresiz istek nasıl yapılırda açıklanmıştı aynısı buradada geçerli, üçüncü parametre olarak HTTP isteğinize ek vereceğiniz parametrelerdir.

Sunucudan resim indirme isteği
let imageURL = "indirilecek resme ait url adresi"

Bumerang.imageDownload(url: imageURL, handler: { (image, sunucuYanıtKodu) in

     // image        

})

Sunucudan resim indirmek için imageDownload metodunu kullanmalısınız, resim indirme isteği varsayılan olarak .GET metodunu kullanır metod sizden sadece image URL adresini alır ve geri dönüş olarak UIImage tipinde kullanıma hazır resim ve HTTP yanıt kodunu içeren sunucu yanıt kodunu verir. Dönüş verilerinin isimlendirmesi isteğe bağlıdır istediğiniz ismi verebilirsiniz.

Yazar

cagricolak, [email protected]

Güvenlik bildirimleri

Yazılımda herhangi bir güvenlik problemi bulduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bunu [email protected] adresine mail ile bildiriniz ve diğer kullanıcıların bilgi güvenliği açısından lütfen bu problemi issue oluşturarak ifşa etmeyiniz.

Lisans

Bumerang MIT lisansı altında korunmaktadır. Daha fazlası için Lisans dosyasını inceleyiniz.

Latest podspec

{
  "name": "Bumerang",
  "version": "0.5.9",
  "summary": "Bumerang Swift ile geliu015ftirilmiu015f bir Networking ku00fctu00fcphanesidir.",
  "description": "Bumerang, u00f6ncelikli olarak yerli yazu0131lu0131m geliu015ftiricileri hedef alu0131narak geliu015ftirilmiu015f bir ku00fctu00fcphanedir. Ku00fctu00fcphane'de temel ve ileri seviye ihtiyau00e7 duyulabilecek sunucu istemci haberleu015fmesi iu00e7in gerekli u00f6zellikler zamanla eklenicektir.'",
  "homepage": "https://github.com/cagricolak/Bumerang",
  "license": {
    "type": "MIT",
    "file": "LICENSE"
  },
  "authors": {
    "cagricolak": "[email protected]"
  },
  "source": {
    "git": "https://github.com/cagricolak/Bumerang.git",
    "tag": "0.5.9"
  },
  "platforms": {
    "ios": "9.0"
  },
  "source_files": "Bumerang/Classes/*.swift",
  "frameworks": [
    "UIKit",
    "Foundation"
  ],
  "pushed_with_swift_version": "3.0"
}

Pin It on Pinterest

Share This